علت سوزش معده این است که بلغم در جداره معده رسوب و لانه کرده و آنجا را زخم کرده است و فرد وقتی که آب یا آتش یا سردی ها را می خورد سوزش آن زیاد می شود و اگر زیاد شد تبدیل به زخم معده می شود و فرد دوباره بستنی (سردی و گرمی باهم)، سوسیس و کالباس می خورد و زخم تبدیل به غده و در نتیجه سرطان معده می شود.

طریقه دفع این بلغم غیر طبیعی در معده این است که اول یک غذایی بخورد و بعد استفراغ بکند و بعد این دارو را استفاده بکند:

بارهنگ یک قاشق چایخوری + یک لیوان عرق نعناع ده دقیقه جوشانده و بعد از مقداری خنک شدن یک قاشق غذاخوری عسل اضافه کرده و بخورد.

توجه: استفراغ معمولا بعد از خوردن یک غذای سنگین اتفاق می افتد.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش