یک آدم گرم مزاج با یک آدم سرد مزاج خوب می توانند زندگی کنند (این به آن سردی و آن به این گرمی می دهد) و اگر هر دو گرم باشند اول عاشقانه زندگی می کنند و بعد با هم دعوا می کنند.

کسی که مثلا ترشی دوست داشت و الان تندی دوست دارد یعنی فرد به طرف سردی می رود.

اگر زن حامله بیش از اندازه گرمی بخورد بچه یرقان (زردی) می گیرد و اگر بیش از اندازه سردی بخورد بچه، چاق می شود.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش