۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ریسک» ثبت شده است

علایم سودا

1- علاقمند به حسابگری و مسایل فنی

2- همه سو نگر و تیز هوش

3- بهار و تابستان را دوست دارند

4- کم احساس و منطقی

5- میانه رو و محتاط

6- کم انرژی و مداومت در انجام کار

7- تمایل کم به معنویت

8- ناآرام و همیشه در فکر

9- دارای وسواس، نگرانی و دودلی

10- بدون توان ریسک

ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ویژگی های بلغمی مزاج ها

1- گرایش به علوم عقلی و ریاضیات

2- حسابگر و محتاط

3- بدحالی در بهار و زمستان

4- منطقی و عاقل

5- میانه رو، محتاط و گاهی ترسو

6- تجارت پیشه

7- آرام، منزوی و دارای حرکات کند

8- گذشته نگر

9- ظریف، ریز بین و حساس

10- منظم و دقیق

ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰