همیشه مقداری خون هضم نشده در بدن داریم که در سراسر بدن منتشر است و با تحرک تبدیل به خون می شود که به این خون، خون پس انداز می گویند که خدا مقدر کرده است که در موقع حساس به داد آدم برسد.

بلغم، مساوی و معادل با خون است و در سراسر بدن منتشر می شود و کار بلغم ساخت اندام های سرد است مثل اعصاب، چربی های محافظ، پی ها و مغز.

وقتی بلغم بیشتر شود در واقع رطوبت و سردی بیشتر می شود و اولین چیزی که پدید می آید حجم است و مثل آب یخ کرده است و لذا حجیم تر می شود یعنی پف می کند و اعضا لرزش پیدا می کنند و سرد می شوند. پس غذاهای سرد چاق کننده هستند نه گرمی ها. آدم های سرد چاق و آدم های گرم لاغر هستند و هرچه سردی بیشتر باشد چاقی بیشتر می شود و بینی و دهان کوچک و چشم ها درشت می شوند، سر کوچک، گونه ها و شانه ها جمع و ابروها به اندازه می شوند. چشم های آبی سرد هستند و در واقع هر چه چشم سردتر باشد روشن تر و هرچه گرم تر باشد تیره تر می شود و هر چه مناطق سردتر باشد چشم آبی ها زیادتر می شوند و پراکندگی عروق نیز کم می شود، توانایی جسمی متوسط و تمایلات جنسی کم، توانایی حفظ اطلاعات بیشتر، منفی بافی، انعطاف پذیری، عدم ثبات اندیشه، نبض ها با فاصله و کم قدرت، آسیب پذیری بیشتر، دارای فراموشی، لب های کم رنگ تر از دیگر نشانه های آن است.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش