الان در جامعه ما میزان درک و فهم 30% کم شده است و این در اثر سردی خواری است.

چرخش چشم از بلغم است و اگر بلغم داخل چشم بلور شود کم بینایی پدید می آید. اگر بلغم در بینی زیاد شود اختلال در بویایی پدید می آید.

توجه: پراکندگی مو، رنگ، خشکی، نرمی، نازکی و کلفتی مو یک معیار است.

در سر اگر مو نرم بود یعنی رطوبت بالا و اگر خشک بود یعنی خشکی بالاست و اگر کلفت بود یعنی هم رطوبت و هم حرارت بالاست و موی چرب یعنی حرارت زیر پوست بالاست و چربی ها را ذوب می کند و بیرون می دهد و شوره هم همینطور است و اگر حرارت زیادتر شود پیاز مو هم می سوزد و موها می ریزد.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش