دموی مزاج ها: مزاج دم گرم و تر است و معادل دم، هوا است. همچنان که خون در تمام بدن می چرخد و بیشترین حجم را اشغال می کند هوا هم در تمام زمین می چرخد و بیشترین حجم را اشغال می کند. هوا به خودی خود عریان است و در دل خود نمی تواند چیزی را پنهان کند، لذا یک آدم دموی نمی تواند راز نگه دار باشد، ظاهری آرام و باطنی طوفان زا دارد. هوا را اگر بخواهیم در آب نفوذ بدهیم به کمک حرارت می وانیم، هوا به این راحتی در خاک نفوذ نمی کند و لذا آدم های دموی با سوداوی ها کنار نمی آیند چون خاک پنهان کننده و هوا آشکار کننده است، اگر ذره ای خاک در دل هوا باشد همه می بینند اما خاک اینطور نیست.

علایم دموی مزاج ها:

1- موهایشان از وسط سر می ریزد

2- خیلی حرف می زنند

3- علاقه به ادبیات و موسیقی

4- استعداد شاعری

5- علاقه به طبیعت

6- اهل عشق و محبت 

7- بلند پرواز

8- دور اندیش

9- اهل خیر و معرفت

10- خوش اخلاق و خوش رو

11- شجاع و جسور

12- دارای توان ریسک بالا

13- دارای اعتماد به نفس بالا

14- دارای استعداد شقاوت (آنی)

15- سخاوتمند

16- تنوع طلب و بی علاقه به کار تکراری

17- بی نظم

18- نوع دوست

19- بد حال در تابستان

20- دارای هوش و حافظه زیاد

21- میل توان جنسی بالا

22- سریع، چالاک و پر انرژی


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش