کبد (جگر سیاه): آنقدر که ما آدم ها مراقب دندان ها، موی سر، قلب و ریه هایمان هستیم به ندرت اتفاق می افتد به فکر کبدمان باشیم.

کبد بزرگترین عضو در بدن انسان است و وزن آن 3 پوند یا 453.69 گرم است.

جای کبد در بدن کجاست؟ کبد قسمت بالایی سمت راست شکم را پر کرده است.